• Hotline: 0925 209 668 / 0925 209 638
0 Items - 0 VNĐ
Your Cart is currently empty!
Your Product Update Price

THUỐC BÁN THEO ĐƠN

Thuốc PhilUrso 60 viên

0 Nhận xét |  Gửi đánh giá
450.000 VNĐ
450.000 VNĐ

Thuốc YSpuripax 200mg

0 Nhận xét |  Gửi đánh giá
700.000 VNĐ
700.000 VNĐ

Thuốc Noinsel 10mg Hàn Quốc

0 Nhận xét |  Gửi đánh giá
250.000 VNĐ
250.000 VNĐ

Thuốc EU-FasTMOME 10g

0 Nhận xét |  Gửi đánh giá
250.000 VNĐ
250.000 VNĐ

Thuốc XARELTO 20MG-RIVAROXABAN

0 Nhận xét |  Gửi đánh giá
900.000 VNĐ
900.000 VNĐ

ALPHAGLUCO 500MG - CITICOLIN

0 Nhận xét |  Gửi đánh giá
320.000 VNĐ
320.000 VNĐ

Thuốc ZIDOTEX 50ML

0 Nhận xét |  Gửi đánh giá
360.000 VNĐ
360.000 VNĐ

Thuốc Melopower ( 300mg )

0 Nhận xét |  Gửi đánh giá
258.000 VNĐ
258.000 VNĐ

THUỐC FEXICURE 400MG

0 Nhận xét |  Gửi đánh giá
420.000 VNĐ
420.000 VNĐ

THUỐC HEPATYMO 300MG

0 Nhận xét |  Gửi đánh giá
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ

THUỐC CHAMCROMUS 0.1%

0 Nhận xét |  Gửi đánh giá
180.000 VNĐ
180.000 VNĐ

THUỐC ROCIMUS 0.1%

0 Nhận xét |  Gửi đánh giá
330.000 VNĐ
330.000 VNĐ

Liên hệ

NHÀ THUỐC HẰNG HUY
số 74 Thọ Lão, HBT, Hà nội
Quầy Thuốc hằng Huy 2
Số 144 Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội
**********************************
Website: http://nhathuochanghuy.com.vn
Mobile: 0925 209 638 / 0925 209 668